Om Hjortensrike

Kaupanger Hovedgård er en tidligere adelig setegård og har siden 1710
vært eid av familien Knagenhjelm. Eiendommen er på ca. 50 000 daa og
strekker seg fra fjord til fjell.

Vi tilbyr eksklusive jaktopplevelser i «high-end» markedet for mennesker
som er ute etter enestående opplevelser i vakker og frodig vestlandsnatur.